საერო ხელნაწერები


ვეფხისტყაოსანისულხან–საბა ორბელიანიშაჰნამევისრამიანიამირანდარეჯნიანი