სასულიერო ხელნაწერები


გელათის ოთხთავივანის სახარებამცირე სვინაქსარიჯრუჭის II ოთხთავიფსალმუნები, ჯვარცმა