ყდა


ბერთის სახარებაგელათის ოთხთავიალავერდის ოთხთავიოთხთავილაბეჭინის ოთხთავიჭილ-ეტრეტის იადგარი